Denoria
 • /l  -> pokazuje menu miasta
 • /l create (nazwa miasta)  -> tworzy nowe miasto
 • /l trust (nick)  -> dodaje gracza do miasta
 • /l untrust (nick)  -> usuwa gracza z miasta
 • /l map  -> pokazuje mapę z chunkami
 • /l chat  -> włącza pisanie na chacie miasta
 • /l view  -> pokazuje zajęte chunki wokół
 • /l help  -> wyświetla wszystkie komendy związane z miastem

 • /n  -> pokazuje menu państwa
 • /n create (nazwa państwa)  -> tworzy nowe państwo
 • /n chat  -> włącza pisanie na chacie państwa
 • /n help  -> wyświetla wszystkie komendy związane z państwem

 • /w declare (nazwa miasta/państwa) [tekst] -> wypowiada wojnę miastu lub państwu z ewentualnym tekstem
 • /p  -> pokazuje menu z informacjami swojej postaci
 • /k  -> pozwala na wybranie nowej klasy
 • /s  -> wyświetla menu dostępnych skilli (zaklęć)
 • /a  -> pozwala na ulepszanie swoich atrybutów
 • /f  -> wyświetla menu serwerowych przyjaciół
 • /party -> wyświetla menu drużyny
 • /guild -> wyświetla menu gildii
 • /wymiana (nick)  -> pozwala na bezpieczną wymianę z innym graczem przedmiotami, pieniędzmi
 • /dynmap hide  -> ukrywa twoją widoczność na serwerowej mapie (tzw. dynmapie)
 • /graves  -> pokazuje listę twoich grobów
 • /skulls  -> pokazuje menu ponad 50 tysięcy dekoracyjnych główek do kupienia (tylko svip i wyżej)

 • /shop  -> otwiera serwerowy sklep, w którym można sprzedać i kupić różne przedmioty
 • /sell hand  -> sprzedaje wszystko co trzymasz w ręcę
 • /sell handall  -> sprzedaje wszystko co trzymasz w ręcę oraz ten sam przedmiot w całym ekwipunku