Denoria

Oblężenia

Każda wojna zależy od wyniku oblężeń czyli bitwy typu „Król wzgórza”, która toczy się na granicy miasta.
Oblężenia obejmują do 4 godzin walki rozłożonych w całym tygodniu.

Drużyny

Atakujący: atakujący naród + jego sojusznicy.
Obrońcy: Broniące się miasto + jego naród + jego sojusznicy.

Wyniki geopolityczne

Jeśli napastnicy wygrają, będą mogli splądrować miasto lub zdobyć i dodać je do swojego narodu pod okupacją (tymczasowo wyłączone).

 

Rozpoczęcie wojny

Jako król narodu lub generał umieść sztandar w kolorze innym niż biały na terenie w pobliżu atakowanego miasta - będzie to sztandar oblężniczy. Można to zrobić tylko we wtorek, czwartek lub niedzielę.

Limit oblężeń

Każdy naród może mieć jednocześnie maksymalnie 2 ofensywne oblężenia.

Opłaty za oblężenie

 Koszt wypowiedzenia wojny to 4$ za każdy chunk z czego połowa jest tracona, a druga połowa idzie do Łupu Wojennego.

Sesje bojowe

Każda wojna może trwać maksymalnie 3 sesję bojowe. W tygodniu odbywają się w sumie 4 sesje trwające godzinę w następujące dni:

  • poniedziałek 19:00
  • środa 19:00
  • piątek 19:00
  • sobota 17:00 oraz 19:00

Strefa oblężenia

Podczas każdej sesji ochrona pvp jest wyłączona w promieniu 300 bloków wokół sztandaru (tzw. strefa oblężenia) oraz w zakresie 32 bloków od baneru jest wyłączone budowanie i niszczenie bloków.

 

 

Przejmowanie sztandaru

Jako oficjalny uczestnik oblężenia (gracz jednej z drużyn o randze wojskowej) podejdź blisko sztandaru oblężniczego. Rozpocznie się sesja przejmowania Sztandaru oblężenia. Jeśli pozostaniesz blisko Sztandaru Oblężenia przez 3 minuty, zdobędziesz sztandar i zostaniesz dodany do listy kontrolnej sztandaru.


Twoja drużyna będzie automatycznie otrzymywać 2 punkty co 20 sekund za każdego gracza na liście kontrolnej sztandaru.

 

Zabójstwo przeciwnika

Jako żołnierz w Strefie oblężenia zabij obywatela wroga z rangą wojskową, aby otrzymać nagrodę w wysokości 1 punkta. Kiedy gracz umiera w Strefie oblężenia nie opuszcza przedmiotów, ale ulegają one degradacji o 30%.

 

Poddanie się

 Aby się poddać jako atakujący lub broniący się należy postawić biały sztandar na terenie obok atakowanego miasta.

Zakończenie wojny

Drużyna z największą liczbą punktów zostaje zwycięzcą. Po zakończeniu walk punkty broniących są odejmowane od punktów atakujących i tak wyznacza się ostateczny bilans. Saldo jest ograniczone na obu końcach i może wynieść od -500 do +500.

 

Scenariusze zakończenia

Znaczące zwycięstwo strony atakującej (od 250 w zwyż):

 -Warchest: Atakujący

 -Plądrowanie: Pełne

-Okupacja: Włączone

Nieznaczne zwycięstwo strony atakującej (od 0 do 249):

 -Warchest: 50/50 dzielone na atakujących i broniących

 -Plądrowanie: Połowiczne

-Okupacja: Włączona

Nieznaczne zwycięstwo strony broniącej (od 0 do -249):

 -Warchest: 50/50 dzielone na atakujących i broniących

 -Plądrowanie: Niedostępne

-Okupacja: Niedostępna

Znaczne zwycięstwo stron broniącej (od -250 w dół):

 -Warchest: Broniący

 -Plądrowanie: Niedostępne

-Okupacja: Niedostępna

Plądrowanie:

 Jako król/generał, który wygrał oblężenie umieść skrzynię na terenie w pobliżu miasta. Pozwoli ci to na ograbienie miasta z 10 dolarów za czank i zdeponuje je w banku narodowym.

Miasto splądrowane:

Miasto które zostało splądrowane nie może upaść z powodu utraty pieniędzy. Jednakowoż może ono zbankrutować, zachowując miasto ale blokowane są: budowa, rekrutacja do miasta, zajmowanie chunków

Niebawem...

Rangi państwowe:

 - Prywatny żołnierz - Zdobywa punkty bitewne

 - Sierżant - Zdobywa punkty bitewne

 - Porucznik - Zdobywa punkty bitewne

 - Kapitan - Zdobywa punkty bitewne

 - Major - Zdobywa punkty bitewne

 - Pułkownik - Zdobywa punkty bitewne

 - Generał - Zdobywa punkty bitewne oraz może przydzielać narodowi stopnie wojskowe, rozpoczynać/przerywać oblężenia oraz plądrować/okupować.

Rangi miejskie:

 - Strażnik - może zdobywać punkty bitewne

Przydział rang:

/t rank add [player] [rank] - Jako burmistrz przydzielasz rangę strażnika

/n rank add [player name] - Jako król przydzielasz stopień militarny

/sw spawn <nazwa obleganego miasta> - teleport na pole oblężenia

Informacyjne:

 /sw hud [town name] - Włączasz lub wyłączasz HUD monitorujący postęp aktualnego oblężenia

/t lub /t here lub /t [town name] - Pokazuje informacje o oblężeniu w mieści jeżeli takowe jest prowadzone

/n [nation name] - Pokazuje informacje odnośnie oblężeń prowadzonych przez państwo

Pieniężne:

/sw nation paysoldiers <kwota> - Jako władca określasz wysokość wynagrodzenia dla swoich żołnierzy

/sw collect - jako żołnierz odbierasz należne ci wynagrodzenia

Podatki okupacyjne:

/n set occupationtax <wysokość> - Jako władca ustawiasz podatek dla wszystkich okupowanych miast należących do twojego państwa

/n set occupationtax max - Jako władca ustawiasz najwyższą wartość dla podatków okupacyjnych

Ustawienia miast:

/swa town togglepeacefulness - jako burmistrz deklarujesz pokojowość twojego miasta (stan ten jest otrzymywany w przeciągu 7 dni, w przypadku nowych miast są to 2 dnie)

/t toggle neutral - jako burmistrz deklarujesz neutralność twojego miasta (stan ten jest otrzymywany w przeciągu 7 dni, w przypadku nowych miast są to 2 dnie)

Personalizacja:

/sw preference bossbar on|off - Włączasz lub wyłączasz bossbar

/sw preference beacon on|off - Włączasz lub wyłączasz promień beacon-a

Inforamcje:

 Każda osoba nie będąca uczestnikiem aktualnego oblężenia dostaje negatywne efekty. Lista poniżej:

 -Trucizna 5

 -Ślepota 5