Denoria

Regulamin serwera Denoria ©️ 2023

1. Postanowienia ogólne

1.1  Wszystkie serwery, do których odnosi się niniejszy regulamin, są serwerami prywatnymi. Granie lub przebywanie na nich nie wiąże się z koniecznością ponoszenia jakichkolwiek opłat.

1.2  Korzystanie z serwera jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją regulaminu. Administracji przysługuje prawo do zastosowania odpowiedniej kary wobec użytkownika naruszającego zasady zawarte w Regulaminie.

1.3  Przebywając na serwerze automatycznie akceptujesz regulamin i liczysz się z konsekwencjami jego złamania.

1.4  Wszelkie próby obejścia regulaminu mogą zostać ukarane.2. Serwer Discord

2.1  Na serwerze obowiązują TOS (https://discord.com/terms) oraz Wytyczne dla społeczności (https://discord.com/terms/guidelines) Discorda, co przekłada się na m.in. zakaz:

- Promowania, koordynowania i angażowania się w nękanie;[1]
- Używania mowy nienawiści;[2]
- Groźby;[1]
- Organizowania i promowania brutalnego ekstremizmu;[2]
- Namawiania do oraz udostępniania, rozpowszechniania treści NSFW/Gore;[2]
- Promowania, nakłaniania, lub normalizowania samobójstw lub samookaleczeń;[2]
- Podszywania się pod innych użytkowników;
- Rozpowszechniania danych osobowych;[1]
- Celowego wprowadzania w błąd, które międzyinnymi mogą zaszkodzić zdrowiu;

 

2.2  Zakazane jest reklamowanie innych serwerów, również poprzez wiadomości prywatne.[2] Wyłączone są z tego reklamy za wyraźną zgodą administracji.

2.3  Zakazany jest flood, spam, monotonne pisanie z capsem, massping oraz ghostping. Uznawane są one od 5 znaków w górę. (Ghostpingi są wyłączone z tego zakresu).

2.4  Zakazane jest udostępnianie rozmów prywatnych bez obustronnej zgody.

2.5  Zakazane są multikonta. Wykrycie ich wiąże się z usunięciem wszystkich kont danego użytkownika z serwerów.[2]

2.6  Zakazane jest tworzenie ticketów i postów bez konkretnego powodu. 

2.7  Zakazane jest wysyłanie plików mogących uszkodzić sprzęt innego użytkownika, spowodować nieprawidłowe działanie komputera, aplikacji itd.

2.8  Użytkownik może się odwołać od kary nadanej przez administracje. W tym wypadku wniosek rozpatruje osoba z wyższą rangą. [Warn nie jest karą, jedynie ostrzeżeniem]

2.9  Po osiągnięciu 5 warnów lub 3 mutów administracja ma prawo ukarać użytkownika wyższą karą, zależnie od stopni poprzednich przewinień.

 

Ad 1. - Mute
Ad 2. - Ban/Tempban3. Serwer Minecraft

3.1  Zakazane jest używanie wspomagaczy w postaci zhackowanych klientów, modów czy innych dodatków w jakikolwiek sposób ułatwiających rozgrywkę bez zgody administracji.[1]

3.2  Zakazane jest łączenie się z serwerem przez serwery pośredniczące/maskujące adres IP gracza. W szczególności dotyczy to serwerów proxy.

3.3  Zakazane są specjalne działania mające na celu utrudnienie stabilnej pracy serwera.

3.4  Zakazane jest korzystanie z błędów serwera lub gry. Jeżeli jakikolwiek znalazłeś musisz natychmiast zgłosić to administracji. W innym wypadku możesz zostać ukarany.

3.5  Administracja nie jest zobowiązana do oddania utraconych przedmiotów przez gracza niezależnie od przyczyny.

3.6  Zakazane jest blokowanie graczy w portalu do Netheru w jakikolwiek sposób uniemożliwiający wyjście z niego.

3.7  Zakazane jest oszpecanie mapy poprzez budowanie nieodpowiednich budowli jak np. męskie genitalia.

3.8  Zakazane jest tworzenie budowli, struktur bez jakiejkolwiek estetyki jak np. kwadratowe domy z ziemi, kamienia.

3.9  Zakazane jest tworzenie, posiadanie automatycznych oraz półautomatycznych (czyli np. na przycisk, dźwignię z użyciem redstone) farm z wyłączeniem przepalarek. Dotyczy to zarówno mobów jak i roślin, a także łowienia ryb na afku.

3.10 Zakazane jest omijanie wyrzucenia z serwera za stanie afk.

3.11 Zakazane jest polowanie na graczy wychodzących ze spawna.

3.12  Zakazane jest tworzenie tzw. expiarek, mobgrinderów.

3.13  Zakazane jest łamanie na serwerowym czacie jakiegokolwiek podpunktu z punktu drugiego.

3.14  Zakazane jest sprzedawanie czegokolwiek innym graczom za prawdziwe pieniądze.

3.15  Zakazane jest posiadanie oraz tworzenie trapów.

 

Ad 1. - Dotyczy także Litematica z trybem Autoplace. Nie dotyczy fullbright.4. Państwa i miasta

4.1  Zakazane jest tworzenie państw na serwerze Minecraft niebędących na liście znajdującej się na serwerze Discord.

4.2  Zakazane jest budowanie miasta w powietrzu w taki sposób, że niemożliwym jest dotarcie do niego.

4.3  Zakazane jest tworzenie państw i miast z wulgarnymi oraz absurdalnie niepoważnymi (stwierdzane przez administrację) nazwami.

4.4  Państwa, miasta oraz religie nie mogą się powtarzać. Stwierdzenie tego czy nazwa jest podobna czy jest to powtarzanie zależy od administracji serwera.

4.5  Serwery Discord państw powinny mieć swoje herb lub godło na serwerowej ikonie.

4.6  Serwer Discord państwa musi być przeznaczony głównie do gry na serwerze w grze.

4.7  Zgłosić państwo może jedynie jego władca. W innym wypadku zgłoszenie zostaje unieważnione, a osoba zgłaszająca może zostać ukarana.

4.8  W celu zgłoszenia państwa należy mieć 5 obywateli na serwerze Discord.

4.9  Wszystkie elementy formularza państwa można zmieniać za pomocą ticketu.

4.10  Zakazane jest otaczanie chunkami terenów innego miasta tak, aby celowo go "zamknąć".

4.11 Reklamowanie innego serwera Discord, Minecraft na serwerze Discord państwa jest zabronione i może wiązać się z usunięciem państwa.5. Rangi premium

5.1  Administracja nie jest zobowiązana do wzięcia odpowiedzialności za błędne wykonanie operacji wsparcia serwera w celu zdobycia rangi premium jak np. wpisanie złej nazwy użytkownika.

5.2  Każda płatna ranga jest na konkretny okres czasu. Czas ten mija także podczas wyłączonego serwera lub gdy jest on niedostępny do gry.

5.3  Administracja nie jest zobowiązana do wykonania zwrotu pieniędzy za otrzymane przy wspieraniu rangi premium z jakichkolwiek powodów jak np. “odechciało mi się grać”.

5.4  Administracja zastrzega sobie prawo do nadania rangi premium w postaci nagrody na określony czas w wyniku np. serwerowego wydarzenia.

5.5  Każda ranga premium, która ma zostać nadana zostanie nadana do maksymalnie 14 dni.

5.6  Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia rangi premium jeżeli ta powinna wygasnąć, jednak z jakiegoś powodu tak się nie stało.6. Konto użytkownika

6.1  Za konto odpowiada sam użytkownik. Jeśli użytkownik straci konto np. poprzez podanie osobie nieuprawnionej do konta loginu i hasła jest to wyłącznie jego wina. Administracja może w takim wypadku przywrócić konto zmieniając hasło i podać je użytkownikowi.

6.2  Konto użytkownika może zostać w każdej chwili zbanowane za większe przewinienie w przypadku kiedy jego działania pozostawiły ślad na opinii serwera, stabilności serwera lub utracie graczy.

6.3  Punkt ten dotyczy zarówno serwera Discord jak i serwera Minecraft.7. Administracja serwera

7.1  Administracja kara użytkowników serwera za pośrednictwem ostrzeżeń (warnów). Zastrzega sobie jednak prawo do wymierzenia poważniejszej kary w przypadku większego przewinienia takiego jak np. celowe działanie na szkodę serwera lub zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi zasadami ładu społecznego.

7.2  Zespół administracyjny może zmienić się w każdej chwili ze względu na wiele czynników.

7.3  Złamanie regulaminu przez członka administracji może wiązać się z jego degradacją lub wyrzuceniem z zespołu.

7.4  Do zespołu administracyjnego należy każda osoba z rangą DenoriaTeam przyznana na serwerze Discord.

7.5  Członkowie administracji zostają członkami zespołu poprzez publiczne rekrutacje. Właściciel jednak zastrzega sobie prawo do przyjmowania nowych członków administracji bez informowania tego innym użytkownikom serwera.

7.6  Jakakolwiek praca, dzieło, itp. wykonane dla serwera przez administrację lub innego użytkownika serwera zostaje pracą serwera.
Wszelkie prawa autorskie do tych zasobów zostają przekazane serwerowi, a konkretniej jego właścicielowi,
który może dalej robić z nimi co chce. Każdy członek serwera przed wykonaniem czegokolwiek dla serwera ma co do tego absolutną świadomość akceptując regulamin.

7.7  Władzę nad administracją, serwerem czy community sprawują menedżerowie w ścisłym kontakcie z właścicielem. Wszelkie skargi, pytania czy sprawy związane z tym tematem powinny być kierowane właśnie do nich. Właściciel nie zajmuje się wymienionymi działaniami czym też oddaje je w ręce managementu.8. Płatności

8.1  Każdy użytkownik serwera ma prawo do korzystania z serwerowego sklepu (ItemShop).

8.2  Każdy użytkownik serwera korzysta dobrowolnie ze Sklepu Serwerowego (ItemShop).

8.3  Użytkownik kupujący usługę zobowiązuje się do przebywania na serwerze podczas kupna usługi.

8.4  Usługi realizowane są natychmiast po dokonaniu wpłaty.

8.5  W przypadku problemów z płatnością, sprawy kierujemy na adres e-mail: [email protected] lub Discord serwera.

8.6  Każdy użytkownik korzystający z usług Sklepu w miarę możliwości powinien zachować kod/numer dokonanej płatności do 30 dni.

8.7  Wszystkie nieudane próby zakupu lub niedziałające kody użytkownik zgłasza do administracji na serwerze Discord.

8.8  Wydane środki w itemshopie lub w inny sposób wydane na usługi serwerowe nie podlegają zwrotowi.


 

Właściciel sklepu: Łukasz Sokołowski – denoria.pl – Serwer Minecraft – Nierejestrowana Działalność Gospodarcza.

Kontakt: [email protected] 

Właściciel sklepu jest usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu.

Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmian w sposobie funkcjonowania usług.

 

 

 

Regulamin serwera Denoria ©️ 2023

 Powyższy regulamin jest własnością serwera Denoria,

wszelkie prawa zastrzeżone.